Kvalitetsgaranti

Råvaror av högsta kvalitét är ett måste för att uppnå en bra produkt. Vi använder fryst ”nötkött av ungtjur” vid kebabproduktionen.

För att hindra bakteriebildning sker tillverkningen med ”fryst kött” och leverans sker med frysbilar, på detta vis uppnås obruten fryskedja.

kvalitet

Foss Foodscan är en maskin som används för att säkerställa och få en exakt fetthalt av kebaben. På Meetab gör vi fettanalyser på varje blandning för att säkerställa en jämn fetthalt i produkten.
Läs gärna mer om Foss Foodscan(länk)

Kvalitetsgaranti

Alcontrol laboratories i Linköping gör ca. 20 analyser per månad åt oss.
Här kontrolleras:

  • Salmonella
  • Aeroba mikroorganismer
  • E.coli
  • Hållbarhet

Även provtagning med ”hygienrör” på arbetsytor och maskiner analyseras.

cert-cc-meetab